விண்வெளியில் டிராபிக்-ஒரு நிமிடம் சுதாரித்த PSLV ராக்கெட் – அமெரிக்காவுக்கே டஃப் கொடுக்கும் இந்தியா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *