வீழ்ச்சியடைந்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீண்டும் கட்டியெழுப்ப முடியுமானால், கிரிக்கெட்டையும் கட்டியெழுப்ப முடியும்

https://onlanka.lk/news/3112/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *