பாடசாலை விடுமுறை தொடர்பில் கல்வியமைச்சு விடுத்துள்ள முக்கிய அறிவிப்பு

பாடசாலை விடுமுறை தொடர்பில் கல்வியமைச்சு விடுத்துள்ள முக்கிய அறிவிப்பு

அது தொடர்பான முழுமையான விவரங்களைப் பெற்றுக் கொள்ள Full details என்பதை கிளிக் செய்யவும்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *