வீழ்ச்சியை நோக்கி ரூபா இன்றைய விபரம் இணைப்பு…!

நேற்றைய தினத்தை விட இன்று (ஜூலை 21) இலங்கையின் வர்த்தக வங்கிகளில் அமெரிக்க டொலருக்கு நிகரான இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி மேலும் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளது.மக்கள் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விகிதங்கள் ரூ. 315.80 முதல் ரூ. 317.26 மற்றும் ரூ. 331.34 முதல் ரூ. முறையே 332.87.கொமர்ஷல் வங்கியின் கூற்றுப்படி, அமெரிக்க டொலரின் கொள்வனவு வீதம் ரூ. 317.20 முதல் ரூ. 318.19 ஆகவும், விற்பனை விலையும் ரூ. 328.50 முதல் ரூ. 329.50.சம்பத் வங்கியில், அமெரிக்க டாலரின் கொள்முதல் மற்றும் விற்பனை விலைகள் ரூ. 317 முதல் ரூ. 319 மற்றும் ரூ. 330 முதல் ரூ. முறையே 332

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *