புதிய இராணுவ தளபதியாக சஞ்சய வனசிங்க நியமனம்

இலங்கை இராணுவத்தின் தலைவராக மேஜர் ஜெனரல் சஞ்சய வனசிங்க தெரிவு செய்யப்பட்டுள்ளார்.

மேஜர் ஜெனரல் சஞ்சய வனசிங்க இராணுவத்தில் மிகவும் முக்கியமானவர் மற்றும் மிகவும் மதிக்கப்படும் ஜெனரல் ஹெமில்டன் வனசிங்கவின் மூத்த பிள்ளை ஆவார்.

ஜெனரல் ஹாமில்டன் வனசிங்க 1981 முதல் 1991 வரை பத்து வருடங்கள் இலங்கை இராணுவத்தின் முதலாளி போல் இருந்தார்.

அவருக்கு முக்கியமான வேலைகள் இருந்தன, அங்கு அவர் இராணுவ நடவடிக்கைகளை முன்னெடுப்பதற்கும், நம் நாட்டைப் பாதுகாப்பது பற்றிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் பொறுப்பாக இருந்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *