கண்டி – கட்டுகஸ்தோட்டை வீதியை பயன்படுத்துவோர் கவனத்திற்கு…!

கண்டி, கட்டுகஸ்தோட்டை, குஹாகொட வீதி மிகவும் ஆபத்தான நிலையில் காணப்படுவதாக தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

மழை பெய்யும் போது வீதியை பயன்படுத்துவோர் அவதானமாக இருக்க வேண்டும் என தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *