இலங்கை அணியின் மூன்று முக்கிய பந்துவீச்சாளர்கள் விலகல்!

இலங்கை கிரிக்கெட் அணியின் முக்கிய பந்துவீச்சாளர்களான துஷ்மந்த சமீர, வனிந்து ஹசரங்க மற்றும் லஹிரு குமார ஆகியோர் காயம் காரணமாக வெளியேறியுள்ளதால், இலங்கை தேர்வாளர்கள் ஆசியக் கோப்பை அணியில் மூன்று மாற்று வீரர்களை சேர்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.

அதிகாரப்பூர்வ அணி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை, ஆனால் ஆதாரங்களின்படி பின்வரும் வீரர்கள் இறுதி 15 இல் இருப்பார்கள்.

இலங்கை அணி:

01. தசுன் ஷனக (C),
02. பாத்தும் நிஸ்ஸங்க,
03. திமுத் கருணாரத்ன,
04. குசல் ஜனித் பெரேரா,
05. குசல் மெண்டிஸ்,
06. சரித் அசலங்கா,
07. சதீர சமரவிக்ரம,
08. தனஞ்சய டி சில்வா,
09. துஷான் ஹேமந்த,
10. துனித் வெல்லலகே,
11. மகேஷ் தீக்ஷனா,
12. பிரமோத் மதுஷன்,
13. கசுன் ராஜித,
14. தில்ஷான் மதுஷங்க,
15. மதீஷ பத்திரன

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *