மொனராகலை மாவட்டத்தில் இன்று காலை நிலநடுக்கம்…!

மொனராகலை மாவட்டத்தில் இன்று காலை நிலநடுக்கம் பதிவாகியுள்ளது.2.6 ரிச்டர் அளவில் இந்த நிலநடுக்கம் பதிவானதாக புவிச் சரிதவியல் அளவை சுரங்கப் பணியகம் கூறியுள்ளது.இந்த நிலநடுக்கம் காரணமாக ஏற்பட்ட சேத விபரங்கள் பதிவாகவில்லை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *