புலமைபரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியானது…

2023ஆம் ஆண்டுக்கான 5 ஆம் ஆண்டு புலமை பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள் சற்றுமுன்னர் இணையத்தளத்தில் வெளியாகியுள்ளன.

பெறுபேறுகளை இலங்கை பரீட்சைகள் திணைக்களத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளமான www.doenets.lk ல் பார்வையிட முடியும்.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨
ஏமது whatsapp குழுமங்களில் பகிரப்படும் செய்திகள் அதற்கு முன்பாகவே ஏமது onlanka.lk எனும் இணையதளத்தில் பகிரப்படும். உடனடி செய்திகளை பெற்றுக்கொள்ள ஏமது இணையதளத்தினுள் சென்றவுடன் (“ALLOW” ஏன்பதை கிளிக் செய்யவும்)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *