உயர்தர மாணவர்களுக்கு ஜனாதிபதி நிதியத்தின் புலைமைப்பரிசில்!

கல்விப் பொதுத் தராதர சாதாரண தரப் பரீட்சையில் சித்தியடைந்து உயர்தரம் கற்க தகுதி பெற்றுள்ள மாணவர்களுக்கு கடந்த வருடத்தைப் போன்று, இந்த…

இரண்டு நாட்களில் O/L பரீட்சை பெறுபேறுகள்!

இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குள் 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான கல்விப் பொதுத்தராதர சாதாரண தரப் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியிடப்படும் என கல்வி அமைச்சர்…

பாடசாலை விடுமுறை குறித்து வெளியான அறிவிப்பு!

இம்முறை பாடசாலை விடுமுறை டிசம்பர் 22 ஆம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ளதாக கல்வி அமைச்சர் சுசில் பிரேம்ஜயந்த தெரிவித்துள்ளார். 𝑰அதன்படி, 2024ஆம் ஆண்டு…

புலமைபரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள் வெளியானது…

2023ஆம் ஆண்டுக்கான 5 ஆம் ஆண்டு புலமை பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகள் சற்றுமுன்னர் இணையத்தளத்தில் வெளியாகியுள்ளன. பெறுபேறுகளை இலங்கை பரீட்சைகள் திணைக்களத்தின்…